::kata-kata hikmah::

Kata-kata hikmah Sayidina Umar Al Khattab 
--► Siapa yang menjaga percakapannya dianugerahkan kepadanya hikmah.
 --► Siapa yang menjaga penglihatannya dianugerahkan kepadanya hati yang khusyuk. 
--► Siapa yang menjaga makanannya dianugerahkan kepadanya kelazatan dalam beribadah. 
--► Siapa yang bersabar di atas ujian, Allah sempurnakan sabarnya lalu memasukkannya ke dalam Syurga mana yang dia suka. 
-