Friday, 15 April 2011

menghapuskan dose2 kecil dan mengangkat darjat..

Imam Muslim, At-Tarmizi, An-Nasai dan Ibu Majjah meriwayatkan sebuah hadith dari Abu Hurairah bermaksud, Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil dan mengangkat darjat sesaorang dengannya? Mereka menjawab, Ya, kami mahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah saw pun bersabda, Sempurnakan wuduk mu dalam kesukaran menyetuh air kerana terlalu sejuk, banyakkan langkah mu berjalan menuju kemasjid dan kamu menunggu solat selepas solat. Itulah kawalan, itulah kawalan, itulah kawalan รข€¦. Dengan musuh-musuh Islam kerana orang yang menunggu solat seperti dalam solat, sentiasa dalam lindungan Allah dari gangguan syaitan..

No comments:

Post a Comment