Wednesday, 28 December 2011

Rasulullah s.a.w telah memerintahkan kepadaku tujuh perkara

Daripada Abi Zar Al-Ghiffari r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah memerintahkan kepadaku tujuh perkara:

1) Memerintahkan agar aku mengasihi orang-orang miskin dan merendahkan diri terhadap mereka.
2) Memerintahkan agar aku melihat orang yang dibawahku (kurang dariku) dan tidak melihat orang yang berada di atasku (lebih dariku).
3) Memerintahkan agar aku menyambung silaturrahim walaupun aku dibenci.
4) Memerintahkan agar aku tidak meminta kepada seseorang sesuatu apa pun.
5) Memerintahkan agar aku berkata benar walaupun ianya pahit.
6) Memerintahkan agar aku tidak takut kerana Allah walaupun dicela oleh orang yang mencela.
7) Memerintahkan agar aku memperbanyakkan menyebut: “La haula wala Quwwata Illa billah” kerana ianya sebahagian dari khazanah di bawah Arasy.

(H.R. Ahmad, hadith hasan)

No comments:

Post a Comment